Verslag GRZ jaarcongres

Wel of niet kiezen voor centrale planning in de GRZ?