Positieve beoordeling door SNA!

Zoals u wellicht weet, heeft Revalidatie-/Thuiszorgplanners een keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA). Dat keurmerk geeft inleners van personeel zekerheid dat uitzenders hun belastingen correct betalen en bijvoorbeeld arbeidscontracten goed in elkaar zitten. Alle bedrijven met dat keurmerk worden 2 keer per jaar geïnspecteerd.

Vandaag kregen we bericht dat de keuring weer positief was verlopen. We mogen ons keurmerk met trots verder blijven dragen!

Leave a comment